Hur diagnostiseras Fabrys sjukdom?

Många patienter med Fabrys sjukdom feldiagnostiseras till en början. Sjukdomsbilden varierar mycket från person till person och sjukdomen kan misstas för flera andra tänkbara diagnoser.

Kunskapen om Fabrys sjukdom ökar, men i genomsnitt tar det 13,7 år för vuxna män och 16,3 år för vuxna kvinnor från de första symtomen tills man får sin diagnos.

diag-art3

Vilka är de genetiska faktorerna?

Play Video
En kort video om Fabrys sjukdom
Fabry disease diagnosis is often delayed due to the lack of specificity in symptoms. Average onset of diagnosis is 13.7 years in men and 16.3 years in women
Fabry disease hereditary and inheritance infographic. Learn about the genetic factors.
View the signs and symptoms of Fabry disease and their multi-systemic effects
Om du misstänker att du har Fabrys sjukdom kan du skriva ut det här diskussionsunderlaget inför mötet med din läkare.
Fabry disease hereditary and inheritance infographic. Learn about the genetic factors.
Fabry disease is managed through symptom control and effective therapies
Play Video
Watch a brief video about Fabry disease.