Vilka tecknen och symtom ger Fabrys sjukdom?

Fabrys sjukdom ger flera olika symtom som kan variera från dag till dag och från person till person.

Tecken och symtom på Fabrys sjukdom kan uppkomma tidigt. Genomsnittsåldern är 7 år för pojkar och 8 år för flickor.

Fabrys sjukdom påverkar flera olika organ:

Fabry disease symptoms include chronic fatigue, acute pain, heat and cold intolerance and kidney problems

De första symtomen visar sig oftast i barndomen. Det kan röra sig om kronisk nervsmärta, attacker av svår smärta (så kallade Fabrykriser), intolerans mot värme och kyla, samt trötthet.

Med tiden kan sjukdomen leda till njursjukdom, hjärtsjukdom och stroke; ofta åtföljt av depression.

Fabrys sjukdom utvecklar sig över tid och symtomen kan komma allt oftare och bli svårare ju äldre man blir.

Hur diagnostiseras Fabrys sjukdom?

Play Video
En kort video om Fabrys sjukdom
Fabry disease diagnosis is often delayed due to the lack of specificity in symptoms. Average onset of diagnosis is 13.7 years in men and 16.3 years in women
Fabry disease hereditary and inheritance infographic. Learn about the genetic factors.
View the signs and symptoms of Fabry disease and their multi-systemic effects
Om du misstänker att du har Fabrys sjukdom kan du skriva ut det här diskussionsunderlaget inför mötet med din läkare.
Fabry disease hereditary and inheritance infographic. Learn about the genetic factors.
Fabry disease is managed through symptom control and effective therapies
Play Video
Watch a brief video about Fabry disease.