Här är några organisationer och stödgrupper för personer med Fabrys sjukdom.

Fabry International Network

Fabry International Network (Internationellt Fabry-nätverk)

Målsättningen för nätverket Fabry International Network (FIN) är att underlätta samarbetet mellan patientorganisationer för att stödja de som har Fabrys sjukdom. Främst genom att skapa förutsättningar för kommunikation, främja god praxis och fungera som ett oberoende forum för Fabry-organisationer.

Besök FabryNetwork.org

Patientföreningen för Fabrysjuka i Sverige.

Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att stödja personer med Fabrys sjukdom och deras närmast anhöriga i den mån de påverkas.

Besök Fabry.se

Play Video
En kort video om Fabrys sjukdom
Fabry disease diagnosis is often delayed due to the lack of specificity in symptoms. Average onset of diagnosis is 13.7 years in men and 16.3 years in women
Fabry disease hereditary and inheritance infographic. Learn about the genetic factors.
View the signs and symptoms of Fabry disease and their multi-systemic effects
Om du misstänker att du har Fabrys sjukdom kan du skriva ut det här diskussionsunderlaget inför mötet med din läkare.
Fabry disease hereditary and inheritance infographic. Learn about the genetic factors.
Fabry disease is managed through symptom control and effective therapies
Play Video
Watch a brief video about Fabry disease.